top of page

Usluge

Računovodstvo

 • izrada knjige ulaznih i izlaznih računa

 • izrada PDV obrasca

 • ustrojavanje poslovnih knjiga i evidencija

 • financijsko i devizno knjigovodstvo

 • knjigovodstvo dugotrajne imovine i obračun amortizacije

 • evidencija dugovanja i potraživanja

 • blagajničko poslovanje

 • izrada plaće (platne liste, JOPPD obrasci, IP-obrasci, virmani)

 • izrada godišnjeg računa, prijava poreza na dobit

 • slanje svih obrazaca putem web aplikacija e-porezna, e-HZMO

Administracija

 • izrada izvještaja

 • prijava i odjava zaposlenika

 • vođenje putnih naloga

 • popunjavanje i arhiviranje dokumenata

 • zaprimanje i slanje poslovne dokumentacije

 • izrada kreditnih zahtjeva i prikupljanje potrebne dokumentacije

 • suradnja s Poreznom upravom, inspekcijama i dr. institucijama

Porezno savjetovanje

 • poslovno savjetovanje o poreznim pitanjima

 • zastupanje klijenta kod poreznih nadzora

Trebate više informacija? Kontaktirajte nas!

Ovdje smo da Vam pomognemo.

bottom of page